TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (604) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı SAĞLIK TEKNİKERİ
ÖSYM Tipi TYT
Program İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
. Hakan KUTLU
Program Başkanı
Doç.Dr. H. Nursun ÖZCAN
Tarihçe
1984 yılında Diş Protez (Diş Protez Teknolojisi) ve Anestezi programı ile öğretime başlayan Yüksekokulumuza 1985 yılında Odyometri, Protez – Ortez (Ortopedik Protez ve Ortez), Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri) programları, 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında Acil Yardım Teknikerliği (İlk ve Acil Yardım), 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Radyoterapi, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Eczane Hizmetleri, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Ağız ve Diş Sağlığı ile Elektronörofizyoloji, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Ameliyathane Hizmetleri ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında ise, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programları eklenmiştir.
Kazanılan Derece
Ön lisans (Sağlık Teknikeri)
Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış olan öğrenciler programa kabul edilirler. Ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjan sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Üst Kademeye Geçiş
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde ÖSYM tarafından yayınlanan klavuzda yer alan ilgili fakültelerin belirli bölümlerine geçerek lisans mezunu olabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için gerekli koşullar:
a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.
b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.(Toplam 120 AKTS'yi tamamlamak)
c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak
ç) İlgili Yönetmeliğe göre Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar; üniversite, devlet,özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri ile muayenehanelerde çalışabilirler. Örnek: Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 24 üncü maddedeki not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=604