HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ (567) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı HEMŞİRE
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Leyla ÖZDEMİR
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ekim 1961`de Ankara Üniversitesi Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Araştırma Enstitüsüne bağlı Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1972 yılında doğrudan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlanmıştır.21.05.2007 tarihinde Bakanlar Kurulu`nca alınan karar gereği H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi`ne bağlı "Hemşirelik Bölümü" olmuştur.25.11.2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi olmuştur.Kurulduğundan beri 4 yıllık Lisans eğitimi veren Hemşirelik Fakültesi, 1968 yılında H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı`nda Bilim Uzmanlığı, 1972 yılında da Doktora programlarını yürütmeye başlamıştır.Ülkemizde Hemşirelikte Lisansüstü eğitim ilk kez Üniversitemizde verilmeye başlanmıştır. Hemşirelik Fakültesi MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim süresi 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi ve 4 yıl genel hemşirelik eğitimi (derslerin %30`u İngilizce verilmektedir) olmak üzere toplam 5 yıldır. Genel hemşirelik eğitimi, temel tıp bilimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin 8 temel alanında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını da kapsayan meslek derslerini içermektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü "2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda belirtilmektedir.(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU29072016.pdf).
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Toplam en az 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarının bölümümüzden aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek için 37 mezuna ulaşılmıştır. Mezunlarımızın %51`i bölümümüzden aldıkları eğitimden memnun, %49 çok memnun olduğunu belirtmiştir. Mezunlarımızın %81`i bölümümüzden aldıkları eğitim ile etkili iletişim kurabilme, analiz- sentez etme ve ekip çalışmasına yatkın olma yeteneği kazandıklarını ifade etmişlerdir. Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak mezunlarımız kaliteli eğitim aldıklarını (%64.9), özgüvenli (% 40.5`i) ve profesyonel olduklarını (%24.3) belirtirken; %5.4`ü bir ayrıcalıklarının olmadığını ifade etmiştir. Mezunlarımız aldıkları hemşirelik eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlama derecesini % 65 ile iyi, %22 ile çok iyi olarak belirtmiştir. Mezunlarımızın % 35.1`i uygulama derslerinin arttırılması gerektiğini belirtirken, % 18.9`u derslerde hemşirelik mevzuatına yer verilmesi gerektiğini düşünmektedir.Öğrencilerimiz hakkında işverenlerin görüşünü belirlemek amacıyla araştırmaya 37 hemşirelik hizmetleri müdürü, müdür yardımcıları ve sorumlu hemşireler alınmıştır. İşverenlerin %57`si mezunlarımızdan memnun, %21`i çok memnun olduğunu belirtirken, %3`ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Mezunlarımızın kuruma uyum sağlama durumları % 57`si uyumlu, %22`si kısmen uyumlu ve %21 çok uyumlu olarak belirtmişlerdir. İşverenler mezunlarımızın ekip çalışmasına yatkın olduklarını (%72), bilgiye kolay erişebildiklerini (%70.3), etkili iletişim kurabildiklerini (% 64.9) ve etik davranışlar sergileyebildiklerini (% 64.9) ifade etmişlerdir.
Ölçme ve Değerlendirme
Hemşirelik Fakültesi'nde sınavlar, ara sınavlar, genel sınavları, ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'i esas alınır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=567