TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (544) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı SAĞLIK TEKNİKERİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 


Program Başkanı
Dr.Öğretim Üyesi aslan kaplan
Tarihçe
1985 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Türkiye`nin ilk Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı olarak öğretime başlamıştır.
Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.
Eğitim dili Türkçedir.
Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.
Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkan verecek şekilde organize edilmiştir.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir.Programa Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunları sınavsız geçiş yapılabilir.Diğer yandan üniversite sınavından (üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavından) yeterli puan almış olmak ge
Üst Kademeye Geçiş
Lisans
Mezuniyet Koşulları
Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, yirmi bir günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini (78 ulusal kredi) başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi / idari birimlerinde ve tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde görev almaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 üzerinden not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=544