İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (511) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi DİL
Program İçeriği
Tarihçe
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı bölümün ilk anabilim dalıdır ve ilk mezunlarını 1988 yılında vermiştir. 1992 yılında bu anabilim dalında Yüksek Lisans Programı açılmıştır. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı yüksek nitelikli öğrenci profili ve mezun ağı, öğretim üye ve görevlilerinin dünyanın dört bir yanında yürüttüğü bilimsel çalışmalar, geçmişi 30 yıla dayanan bilgi birikimi ve ekolü, sürekli yenilenen dinamik yapısı ile Türkiye’de çeviribilim ve çeviri pratiği alanlarında standart oluşturan, eğilimleri belirleyen akademik kurumdur.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa YKS'nin DİL puan türü ile öğrenci kabul edilir. Eğitime başlamadan önce yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Programını tamamlamalıdır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmiş olmaları ve aşağıda yer alan kredileri tamamlamış olmaları gerekir.
Programdan mezun olması için öğrencilerin 143 kredi/240 AKTS tamamlamış olmaları ve zorunlu stajlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu staj, Mütercim Tercümanlık Bölümünün Staj Yönetmeliği'ne göre yapılır.
Mezun İstihdam Olanakları
Program mezunları hem devlet kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışabilmektedirler. Dışişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, TRT, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde çeviri büroları, görsel ve yazılı basın organları, turizm ve yayıncılık işletmeleri, ithalat ihracat şirketleri gibi faaliyet alanlarında da istihdam olanağı yüksektir.
Ölçme ve Değerlendirme
Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=511