ARKEOLOJİ (504) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı ARKEOLOG
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği
Edebiyat Fakültesine bağlı Arkeoloji Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Arkeoloji Bölümünün verdiği dersler ve genel kültür derslerinin eğitim dili Türkçedir.
Arkeoloji Bölümünün temel hedefi evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip ve araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiş bireyler yetiştirmektir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar eğiterek bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi'nde 1982 yılından itibaren bölümümüz Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü içinde Arkeoloji Anabilim Dalı altında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim gerçekleştirilmiş; 1989 yılında Arkeoloji-Sanat Tarihi bölümünde Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı kurularak bağımsız Lisans öğretimi başlatılmıştır. Arkeoloji Bölümü olarak ise, Sanat Tarihi bölümünden ayrı olarak 1997 yılında kurulmuş ve Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları oluşturulmuştur. Bu süreçte Lisans öğretimi sadece Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında sürdürülmüştür. 2001 yılında Türkiye genelinde Arkeoloji bölümlerinde Anabilim dallarının kaldırılmasından sonra Eşit Ağırlıklı Ortak Lisans programı oluşturulmuş olup bu program halen sürmektedir. 2010 yılından itibaren bölümümüze giriş türü YÖK tarafından TM-3 ve 2018 yılından itibaren ise Eşit ağırlıklı (EA) olarak belirlenmiştir.
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Arkeoloji Bölümüne giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7
Mezuniyet Koşulları
Arkeoloji Bölümüne Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTSyi (146 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Arkeoloji Bölümü Lisans Programı mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet müzeleri ve özel müzeler başta olmak üzere İl Koruma kurulları ile Belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=504