MODERN DANS (484) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

 Modern Dans Sanat Dalı Lisans programı uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek; çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermeyi hedefler. Eğitimin bir parçası olan çalışmaların sahnelenmesi yoluyla öğrencilerine sahne deneyimi kazandırırken aynı zamanda sahnelenmek üzere yaratılan eserleri kamuoyuyla buluşturur. Sahneleme çalışmaları toplumsal kültür birikimine katkıda bulunma amacının yanı sıra geleceğin modern dans koreografları olması umulan öğrencilerinin koreografi deneyimi kazanmalarına olanak sağlar.


Program Başkanı
Öğr.Gör. İnan Mert
Tarihçe
Modern Dans Sanat Dalı Lisans programı uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek; çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermeyi hedefler.
Eğitimin bir parçası olan çalışmaların sahnelenmesi yoluyla öğrencilerine sahne deneyimi kazandırırken aynı zamanda sahnelenmek üzere yaratılan eserleri kamuoyuyla buluşturur.
Sahneleme çalışmaları toplumsal kültür birikimine katkıda bulunma amacının yanı sıra geleceğin modern dans koreografları olması umulan öğrencilerinin koreografi deneyimi kazanmalarına olanak sağlar.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
4 yıllık lisans eğitiminden oluşan bu programa kabul edilebilmek için en az lise mezunu olmak gerekir.
Programa konservatuvar lise devresi mezunu olmayanlar YGS ve özel yetenek sınavıyla, konservatuvar lise mezunları ise, YGS şartı aranmaksızın özel yetenek sınavıyla kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3
Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, öğrencinin her dönem en az 1 bölüm içi seçmeli ders alması ve ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 151 yerel kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.
Mezun İstihdam Olanakları
2000 yılında hazırlanan ancak gözden geçirilmesi gereken Modern Dans Sanat Dalı eğitim programı; mesleki açıdan teknik ve artistik eğitimin yanı sıra eklenmiş olan teorik derslerle koreografi tasarlama aşamasında yararlı olacağı düşünülen derslerle güçlendirilmiştir.
Mezunlar modern dans sanatçısı olarak toplum hayatına katkılarının yanı sıra, koreograf olarak da dansta digital olanaklardan yararlanacak bilgi birikimine sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketi’nde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=484