KOMPOZİSYON (471) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Tarihçe
Ankara Devlet Konservatuvarı, Mustafa Kemal Atatürk`ün "ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartma" hedefleri doğrultusunda ve 1933 yılındaki talimatı sonrasında, 25 Haziran 1934 tarih ve 2541 sayılı "Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu" ile kuruldu. 6 Nisan 1935`de Türkiye`ye davet üzerine gelen Paul Hindemith`in "Türk Musiki Hayatını Kurtarmak İçin Teklifler" başlıklı kapsamlı raporu doğrultusunda, konservatuvara dönüştürülmesi öngörülen Musiki Muallim Mektebi`nde 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonucu eğitime başladı. İlk kompozisyon hocaları arasında (1936) Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin ve (1950) Ahmed Adnan Saygun yer alır.1934-1971 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, 1971-1982 arasında ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü`ne bağlı olarak eğitim/öğretimine devam eden Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983`te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.Kayıt Kabul Koşulları için Kompozisyon Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi geçerlidir. http://www.konser.hacettepe.edu.tr/
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
*Mezuniyet Koşulları Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm). 15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012).*Programdan mezun olmak için gerekli koşullar Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 135 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bu program mezunları; bestecilik hayatlarını bireysel olarak sürdürebilecekleri gibi aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen, ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=471