SERAMİK VE CAM (464) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı SERAMİK TASARIMCISI
Program İçeriği

Seramik Bölümü ders müfredatını teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda yenilemektedir. Böylece öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte; mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler. Çok yönlü yetişerek bilgisini güncel yaşam pratikleriyle sentezleyebilen öğrencilerimiz, teknolojiyi endüstriyel tasarıma katkıda bulunabilecek düzeyde kullanabilmekte ayrıca fakülte bünyesinde diğer bölümlerde açılan dersleri de alarak yan dal sertifikası alma hakkına sahip olmaktadırlar.


Bölüm Başkanı
Doç. Hikmet Mutlu (Başkaya) Yağcı
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç. Ceren Selmanpakoğlu Özer
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı 1983-1984 ders yılında eğitime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Seramik Bölümü genç ve dinamik eğitim kadrosuyla Türkiye'de kurulmuş seramik bölümleri içinde en nitelikli olanlarındandır.Seramik Bölümünün üstlendiği görev ve amaç; seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir. Öğretim kadrosunun kendini geliştirmesinin, sanatı yaşamasıyla ve üretkenliğiyle paralel olduğu düşüncesini benimseyen, Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü öğretim elemanları, düzenli olarak ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Programa LYS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almış ve başarmış olmak gereklidir. 2013-2014 yılı öncesi girişli öğrencilerin ise 160 ulusal krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Seramik Bölümü ders müfredatını teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda yenilemektedir. Böylece öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte; mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Seramik Bölümü Lisans programında belirlenen derslerin; sınavları, değerlendirme kriterleri ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan ilgili maddelere göre düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.
https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=464