GRAFİK (462) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı GRAFİK TASARIMCISI
Program İçeriği

Grafik Bölümü


Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 2809 sayı ile kanunlaşan 20.07. 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname?nin 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş; 1983-1984 eğitim-öğretim yılında Uygulamalı Sanatlar Bölümü?ne bağlı Grafik Anasanat Dalı olarak ilk lisans öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl yüksek lisans ve sanatta yeterlik / doktora programlarını da açan Grafik Anasanat Dalı, halen bu programlarını sürdürmekte; Türkiye?nin birçok üniversitesine akademisyen ve ulusal-uluslar arası düzeyde tanınmış grafik tasarımcılar yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.Grafik Bölümü, eğitim-öğretim programı süresince grafik tasarımcısı ve sanatçı adayı öğrencilerini, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, toplumun estetik değerlerini sanat ve grafik tasarım yoluyla geliştiren tasarımcılar olarak yetişmelerini amaçlar.Basın, yayın, yayım, iletişim ve tanıtım sektöründeki gelişmeler ile iletişim araçları ve teknolojilerindeki çeşitliliğe koşut olarak grafik tasarımın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmelere koşut olarak eğitim programlarını, ders izlencelerini sürekli yenileyen Grafik Bölümü masa üstü yayımcılıktan televizyon jeneriklerine, video kurguya, ambalaj grafiğinden, kurumsal kimlik tasarımına, animasyona, etkileşimli ortam / web / portal tasarımına, bütün iletişim ve tanıtım tasarımları alanında özgün tasarımcılar olarak çalışacak yetkin bireyler yetiştirmeyi ilke edinir.Grafik Bölümü'nün lisans programı, kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.Öğrenciler dört yıl süresince gerek kuramsal gerekse uygulamalı atölyelerde yaratıcılığa ve teknik yeterliliğe yönelik olarak aldıkları eğitim boyunca grafik tasarımın çeşitli disiplinlerinde uzmanlaşmaktadırlar. Grafik Bölümü?nde tasarım ve uygulama atölyelerinin yanı sıra, bilgisayar, animasyon, yeni medya, desen, fotoğraf, video grafik atölyeleri bulunmaktadır.Lisans programından grafik tasarımcısı olarak mezun olan öğrencilerimizreklamcılık, televizyon, oyun sektörü, sanat yönetmenliği, web tasarımcısı, illüstrasyon, canlandırma, fotoğraf, masaüstü yayıncılık, interaktif medya gibi güncel endüstrinin çeşitli alanlarında yaratıcı tasarımcılar olarak çalışabilmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Grafik Bölümü Lisans Programına giriş için Lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı alarak Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı?nı başarmış olmak gereklidir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olabilmek için 120 AKTS?lik ders ve gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama, gösterim vb. bir tasarım etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlayacakları yazılı raporu teslim etmeleri ve tez savunma sınavını başarmaları gerekmektedir.Sanatta Yeterlik Programı?ndan mezun olabilmek için 240 AKTS?lik ders ve gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama, gösterim vb. bir tasarım etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlayacakları yazılı raporu teslim etmeleri ve tez savunma sınavını başarmaları gerekmektedir.Bu koşullar 23 Kasım 2012?de Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir.
Mezun İstihdam Olanakları
Grafik Bölümü Lisans mezunları kamu sektöründe, özel şirketlerde, reklam ajanslarında, yayınevi ve matbaalarda grafik tasarımcı, reklam ve tanıtım fotoğrafçısı, illüstratör, web tasarımcısı ve arayüz tasarımcısı olarak, çalışabilir, televizyon ve yayın sektöründe hareketli grafik, jenerik tasarımları yapabilir, canlandırma ekiplerinde storyboard çizeri veya animatör olarak yer alabilirler. Oyun endüstrisinde konsept tasarımcı, karakter tasarımcısı ve çizer olarak meslek sahibi olabilir, dokunmatik medyalar icin hazırlanan uygulamalar için arayüz tasarımları yapabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan `Ders Öğretim Planında` tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=462