AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (391) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi DİL
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ufuk Özdağ
Tarihçe
Türkiye'nin araştırma alanında en iyi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne hoş geldiniz.

Cinsiyet Çalışmaları'ndan Görsel Sanatlar'a, Eleştiri Kuramları'ndan Film Çalışmaları'na, Çevre Çalışmaları'ndan Yaşam Anlatıları'na, Çeviri'den Etnik Çalışmalar'a kadar çeşitlilik sergileyen alanlarda uzmanlaşmış kadrosu ile birlikte sizlere son derece başarılı ve etkinlik dolu bir öğrenci hayatı sunuyoruz.

1982 yılında kurulan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'de Amerikan Etüdleri alanında eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Kurulduğu tarihten günümüze, önemli sayıda Türk ve yabancı araştırmacının katılımı ve katkısıyla, bölümümüz lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermeye devam etmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü dersleri Amerikan edebi ve kültürel geleneklerini tanımlamayı, oluşumlarını ve gelişimlerini incelemeyi amaçlar ve Amerika'nın çokkültürlü toplum yapısını bütün çeşitliliği ve derinliğiyle irdeler. Bölüm programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceler. Bölümün disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, ögrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Prof. Dr. Ufuk Özdağ, Bölüm Başkanı
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış (veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak) ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girip tercih formlarını doldurması ve gerekli sıralamaya girmesi gerekmektedir. Merkezi sistem ile yapılan yerleştirme sonucunda alınan puan yeterli gelirse Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirme ÖSYM tarafından yapılır. Daha ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin, İngilizce hazırlık atlama sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Bölümdeki lisans eğitimlerine başlarken, diğerleri bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görürler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği kriterlerler dahilinde kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden başarılı olarak minimum 240 AKTS kredisi elde etmeleri 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımızın bir bölümü üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği olanaklarından yararlanırken, diğer bir bölümü Dışişleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi bakanlıklarda, DPT ve MIT gibi teşkilatlarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, çeviri bürolarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev almaktadır. Mezunlarımız ayrıca Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev almaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=391