NÜKLEER ENERJİ MÜH. (386) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ülkemizde nükleer mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren ilk Bölümdür. 1977 yılında kurulan Bölümümüz önce yalnızca lisansüstü program yürütmüş, 1982 yılında lisans düzeyinde de eğitim/öğretim vermeye başlamıştır.Bölümün misyonu; bilim ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve ülkemizde ve dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmaktır.Lisans programının öğretim dili İngilizcedir. İngilizce yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık okurlar.Bölümün, öncelikle eğitim/öğretim programındaki deneysel dersler için, gerek duyulunca da araştırma çalışmaları için kullanmakta olduğu bir 'radyasyon algılama ve ölçme laboratuvarı' (Fizik Mühendisliği Bölümü binasında) ve bir 'ısıl-akışkan laboratuvarı' (Makine Mühendisliği Bölümü binasında) mevcuttur.Bölümde 16 düğüm ve 100 çekirdekten (300 GFlops) oluşan bir Yüksek Başarımlı Paralel Hesaplama Sistemi vardır. Bölümümüzde yürütülen eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kayda değer bir kısmı 'hızlı hesaplama olanağı' gerektirdiğinden, bahsi geçen paralel hesaplama sistemi Bölüm için büyük önem arz etmektedir ve neredeyse sürekli kullanımdadır. Öğretim elemanlarımızın yürüttüğü projeler sayesinde sistemin kapasitesi giderek artırılmaktadır.Öğrencilerimize, nükleer tesisler ve uygulamalara yönelik pratik tecrübe kazandırmak amacı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu`na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi`nde ve/veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü`nde bulunan Triga Mark II Reaktörü`nde staj olanağı sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin MF-4 puan türü ile öğrenci kabul edilir (http://www.osym.gov.tr).Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklu adaylar, Hacettepe Ün
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30`daki koşullar her durumda geçerlidir. (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6262/kanun-ve-yonetmelikler.html)Nükleer enerji mühendisliği programından mezun olmak için; (1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (174 AKTS kredisi) başarılı olmak, (2) seçmeli derslerin (toplam 66 AKTS kredisi) en az 45 AKTS kredilik kısmını "alan içi seçmeli" derslerden, alan içi seçmeli derslerin en az 25 AKTS kredilik kısmını NEM kodlu derslerden ve "alan dışı seçmeli" derslerin en az 6 AKTS kredilik kısmını İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat ve Hukuk fakültelerinden alarak başarılı olmak ve (3) toplam en az 240 AKTS kredilik ders yükünü en az 2,00 genel akademik ortalama ile tamamlamak gerekir.240 AKTS kredilik ders yükü içinde, ikinci ve üçüncü senede (ilki bir termik santralde, ikincisi bir nükleer tesis veya araştırma merkezinde) yapılan iki staj da yer almaktadır. 2020 yılından önce kayıtlı olan öğrencilerin mezuniyeti için seçmeli ve zorunlu ders AKTS kredilerinin öğrencinin danışmanı ile birlikte ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız ağırlıklı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı araştırma merkezlerinde, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Şirketleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nda; bunun yanı sıra, epeyce daha az sayıda olmak üzere, TÜBİTAK ve bağlı araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı`nda, Çevre ve Orman Bakanlığı`nda, üniversitelere bağlı teknokentlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nda, onkoloji ve görüntüleme merkezlerinde, mühendis veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, çok sayıda mezunumuz üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır.Çok sayıda mezunumuz lisans-üstü çalışma için yurtdışına gitmektedir. Gerekli vasıflara sahip mezunlarımızı dünyanın (çoğu ABD) saygın üniversiteleri araştırma görevlisi olarak kabul etmektedir. Özellikle yurt dışında lisansüstü çalışma yapmış olan mezunlarımızın önemli bir bölümü önde gelen uluslararası şirketlerde ve araştırma kurumlarında nükleer mühendis veya araştırmacı olarak görev yapmaktadır.Mezunlarımızın lisans-üstü çalışma yaptıkları üniversitelerin listesini görmek için şu bağlantıyı kullanın: (http://www.nuke.hun.edu.tr/tr/webfiles/Graduate/work_uni_graduate.html)Mezunlarımızın çalıştıkları şirket, kurum ve kuruluşların listesini görmek için şu adresi kullanın: (http://www.nuke.hun.edu.tr/tr/webfiles/Graduate/work_graduate.html)
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=386