İKTİSAT (İNG.) (374) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı İKTİSATÇI
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği
Tarihçe
İktisat Bölümü, 1967 yılında, mesleğin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1982 yılında, yeni kurulmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı altına girmiştir. 1993 yılında İngilizce İktisat Programı yürültülmeye başlamıştır. İktisat Bölümü, amacı yüksek öğrenim öğrenci ve öğretmenlerinin Avrupa içindeki akademik dolaşımını desteklemek olan Erasmus Programı'nın etkin bir katılımcısıdır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
İngilizce İktisat Programına giriş için:1)Türk orta öğretimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer eğitim almış olmak2)Üniversite Sınavında (YGS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.İktisat bölümü, YGS TM-1puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,• Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak,• Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak,• En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak,• H. Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüzözel sektör ve kamu sektörü için genç ekonomistler yetiştirmektedir. Mezunlarımız kamu sektöründe, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve BDDK gibi çeşitli prestijli kurumlarda iş imkanları bulmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek lisans ve doktora programına devam ederek akademik kariyer elde etme şansları da bulunmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=374