GIDA MÜHENDİSLİĞİ (373) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı GIDA MÜHENDİSİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
1976 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından beri Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Öğretim dili Türkçe olup derslerin 1/3'ü İngilizce aktarılmakta ve 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 6 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 genel ve 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda, 37 akademik ve 9 idari personel ile yürütülmektedir. Kurulduğundan beri 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Programı çerçevesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim uygulamaları yürütülmektedir. Bölümümüz mezunları "Gıda Mühendisi" ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Gıda Mühendisliği Bölümü`ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir (http://www.osym.gov.tr). Gıda Mühen
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması, 136 kredi olarak belirlenen toplam kredi miktarını tamamlaması, en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması ve bu yönetmeliğin 29. maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olması gerekmektedir (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf).
Mezun İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=373