JEOLOJİ (HİDROJEOLOJİ) MÜHENDİSLİĞİ (358) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
1977 yılında kurulan Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 1983 yılında kapatılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünde ayrı bir program statüsünde eğitim vermeye devam eden bir anabilim dalı olacak şekilde (Hidrojeoloji Anabilim Dalı) bağlanmıştır. Halen, Lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim-öğretim programları, Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde ikinci bir program (Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programı) olarak yürütülmektedir.Hidrojeoloji Mühendisliği Lisans Programını tamamlayan öğrenciler diplomalarında "Jeoloji Mühendisliği (Hidrojeoloji)" tanımlamasıyla mezun olmaktadırlar.1983 yılında başlatılan 1/3 oranındaki yabancı dille eğitimden 2006 yılında vazgeçilerek yeniden Türkçe eğitime geçilmiştir. Eğitim-öğretime başlanılan 1977 yılından 2009 yılına kadar öğrencilerimiz zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okumuşlardır. Yabancı dil hazırlık isteğe bağlı olarak devam etmektedir.Hidrojeoloji Mühendisliği Programı'nın eğitim programları temel mühendislik dersleri ile temel meslek derslerinin dengeli bir dağılımından oluşmaktadır. Eğitim programındaki dersler mühendislik uygulama alanlarındaki çağdaş gelişmeler dikkate alınarak sürekli biçimde yenilenmektedir. Öğrencilerin disiplinler arası yetkinliğe sahip olabilmeleri ve özel ilgi alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim programında teknik ve teknik dışı seçmeli derslere büyük ağırlık verilmiştir. Bunların yanı sıra, çağdaş mühendislik eğitiminin bir gereği olarak işletme-ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki dersler de eğitim programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Esnek eğitim programı öğrencinin 4 yıllık eğitimini daha kısa sürede bitirebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, başarılı öğrencilerin eğitim sürelerinin bir yarıyıllık bölümünü seçkin Avrupa üniversitelerinin ilgili bölümlerinde sürdürmelerine olanak sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavla sayısal puan türü ile öğrenci kabul edilir.Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan p
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dahilinde Hidrojeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlanmalıdır.*Mezuniyet için ortak zorunlu dersler dahil 163 yerel kredi`nin, 240 AKTS`nin kazanılmış olması gereklidir.*Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere 136yerel krediyi; 180 AKTS`yi sağlayan programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.*En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 9 yerel krediyi; en az 6 en fazla 18 AKTS`yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalıdır.*Başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.*Mezuniyet için başarılan teknik ve teknik dışı seçmeli derslerin toplam yerel kredisi en az 27; toplam AKTS`si ise en az 60 olmalıdır.*Zorunlu staj 30 iş günü olarak başarılı olarak tamamlanmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Hidrojeoloji mühendisliği programı mezunlarımızın önemli bir bölümü TPOA, DSİ, İller Bankası, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, vb gibi kamu kurumlarında, çeşitli ölçekteki, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında çalışmaktadır. Ayrıca, meslek yaşamlarını akademide sürdürmek isteyen mezunlarımız kolaylıkla yurt içi ve dışı üniversitelerce kabul görmektedir.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=358