ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (357) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı 1974 yılında başlamış ve ilk mezununu 1978 yılında vermiştir. Bölümümüze ÖSYM kanalıyla öğrenci alınmaktadır. Halen, 663 lisans ve 475 yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.Bölümümüzün Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga, Elektronik, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri, Kontrol Sistemleri ve Telekomünikasyon Anabilim Dalları bulunmaktadır.Bölümümüzde öğretim ve araştırma konuları Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme, Elektromanyetik ve Mikrodalga Teknikleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ağları, Mikroelektronik, Biyomedikal Elektronik, Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır.Öğrenciler ilk üç yıl Elektrik ve Elektronik Mühendisliği`nin temellerini oluşturan alanlarda dersler almakta, son yılda ise seçmeli dersler ile kendi belirlediği konularda uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar. Kuramsal derslerde konunun kuramsal altyapısı ve temelleri öğretilmekte, bu dersleri destekleyen laboratuvar derslerinde ise öğrencilerimiz öğrendiği bilgileri bire bir uygulama fırsatı bulmaktadır.Bölümümüzün eğitim dili İngilizce'dir. İngilizce yeterlik sınavını aşamayan öğrencilerimiz bölümümüzde okumaya başlamadan önce hazırlık sınıfına devam etmektedirler.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Aday öğrencilerimizin ÖSYM`nin her sene düzenlemiş olduğu ulusal sınavda MF-4 alanında yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabul şekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı`ndan mezun olmak için ekte verilen ders programına uygun olarak en az 240 AKTS (152 ulusal) krediyi başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler. Halen pek çok mezunumuz kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, Türk Telekom, vs. özel şirketlerde mühendis, TÜBİTAK`ın çeşitli enstitüleri, ulusal ve yurtdışı üniversiteler ile ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında araştırmacı ve akademisyen olarak görev almaktadır.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=357