İKTİSAT (347) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı İKTİSATÇI
ÖSYM Tipi EA
Tarihçe
İktisat Bölümü, 1967 yılında, mesleğin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1982 yılında, yeni kurulmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı altına girmiştir.İktisat Bölümü, biri lisans ve üçü lisansüstü olmak üzere dört program yürütmektedir:*1969'dan bu yana, Türkçe lisans programı*1973'ten bu yana, yüksek lisans programı*1976'dan bu yana, doktora programı*2011`den bu yana, tezsiz yüksek lisans programı Bölümde dört adet araştırma anabilim dalı bulunmaktadır:*İktisat Politikası*İktisat Teorisi*İktisat Tarihi*İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatBölüm üyeleri yurtiçi ve uluslararası dergilerde makale yayınlamakta ve yurtiçi ve uluslararası konferans ve kongrelere katılmaktadır. Son yıllarda, pek çok bölüm üyesi, SSCI dergilerinde makaleler yayınlamıştır. Bazı bölüm üyeleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen bazı araştırma projeleri yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin TM-1 puan türü ile öğrenci kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezuniyet durumunu sağlamaları için Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesi'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
İktisat Lisans Programı mezunları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve AB Genel Sekreterliği başta olmak üzere saygın kamu kuruluşlarının yanı sıra teorik bilgiyi beşeri sermaye olarak kabul eden bankalar, iktisadi ve ticari kurum ve kuruluşlar gibi özel teşebbüslerin belirli mevkilerinde istihdam edilegelmişlerdir.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=347