FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI (342) - Programı Bilgileri   
Dili Fransızca
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı FRANSIZ FİLOLOĞU
ÖSYM Tipi DİL
Program İçeriği

1968 yılında eğitime başlayan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Fransızcadır. Bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler Fransızcadan "yabancı dil yeterlik sınavına" girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Lisans programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Fransızca hazırlık eğitimi alırlar. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Yan dal programları yürütülmektedir.Program Bilgi Paketi İçerikleri Bolonya Paketi'nin D8 maddesinde açıkça belirtilmiştir.https://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000075&birim_kod=342&submenuheader=2&prg_kod=342 


Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Kubilay Aktulum
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Ceren Özgüler
Tarihçe
1968 yılında eğitime başlayan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Fransızcadır. Bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler Fransızcadan "yabancı dil yeterlik sınavına" girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Lisans programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Fransızca hazırlık eğitimi alırlar. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Yan dal programları yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için, ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında Dil-1 puan türünden Fransızca veya İngilizceden yeterli dil puanı almış olmak gerekmektedir. Uluslara
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans derecesini elde etmek için, Bölüm Lisans programında yer alan tüm Bölüm içi zorunlu ve seçmeli dersler ile Bölüm dışı seçmeli derslerden başarılı olmak; bu çerçevede, 240 AKTS'yi (128 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Lisans derecesinin alınmasında, Bölüm içi mezuniyet koşulları dışında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri geçerlidir. Daha fazla bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3
Mezun İstihdam Olanakları
Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunlarımız ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin yanı sıra, çeşitli kamu (Bakanlıklar) ve özel sektör kuruluşları (Turizm, görsel ve yazılı medya, Bankalar, ithalat-ihracat şirketleri), Elçilikler, Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev yapabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Dönem içinde 1 veya 2 ara sınav, dönem sonunda 1 final sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlardan %50'nin üzerinde başarı gösteren öğrenciler dersi başarmış kabul edilir. Sınav değerlendirmesi FEDEK akreditasyon kurumunun koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.

https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=342