İSTATİSTİK (329) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
İstatistik Lisans Programı'nın amacı, matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Arastirmasi, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve istatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik alanlardaki bilgiler ile sosyal ve idari bilimlere ait temel bilgileri öğrencilere en iyi biçimde aktarmak ve ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip bireyler yetistirmektir. Doğal olarak bu programın ikinci bir amacı da istatistik alanında arastirmacı ve eğitim elemanı olarak yetişmek isteyenlere sağlam bir temel hazırlamaktır. İstatistik Lisans Programı'nın genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Buna göre, zorunlu ders grubunda Matemetik, istatistik Kuramı ve Yöntemleri, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Programlama alanlarındaki dersler ile ingilizce dersleri bulunmaktadir. Mezuniyet için gerekli 240 kredi gereklidir. İstatistik Lisans Programındaki seçmeli ders grubunda, İstatistik Bölümü`ndeki anabilim dalları ile doğrudan ilgili Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Yöneylem Araştırması, Olasılık ve Olasılıksal Süreçler, İstatistiksel Bilgi Sistemleri ve Risk Analizi alanıyla ilgili derslere yer verilmiştir. Seçmeli Sosyal Dersler gurubu içerisinde ise İktisat, Sosyoloji, Felsefe ve İşletme dersleri bulunmaktadır. Çağdaş eğitim sistemlerinde, fen bilimleri dallarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal bilim dallarından da yeter sayıda ders almaları önerilmektedir. Bu görüşten hareketle, öğrencilere, "Seçmeli Sosyal Dersler" grubu içerisinden İktisat, Sosyoloji, Felsefe ve isletme derslerini alma olanağı verilmiştir. Bu dersler ilgili bölümler tarafından verilecektir. İstatistik Lisans Programı'nın en önemli özelliği, öğrencilerin kendi ilgi alanları ile ilgili istatistik meslek derslerini, yan dal derslerini ve sosyal dersleri seçebilmelerine olanak tanımasıdır. Öğrenciler istedikleri alana yönelme şansına ve özgürlüğüne sahip olacaklardır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
İstatistik Bölümüne kabul edilebilmek için üniversiteye giriş sınavında matematik alanından yeterli taban puanı almış olmak gerekmektedir.http://www.osym.gov.tr http://www.oid.hacettepe.edu.tr
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Toplam mezuniyet ders kredisi 240 AKTSkredilerini tamamlamış ve en az 2.00 akademik ortalamayı sağlamış olması gereklidir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bankalar, Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, Araştırma şirketleri, AR-GE yapan şirketler, Yazılım şirketleri, TÜİK, TÜBİTAK, Sigorta şirketleri, Kalkınma Ajansları,
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=329