MATEMATİK (328) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Fen Fakültesi Matematik Bölümü, 1965 yılında Matematik ve İstatistik Bölümü adı altında kurulmuştur; 1970 yılından itibaren bugünkü adıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.Bölüm 4 yıllık örgün eğitim vermektedir ve eğitim dili türkçedir. Bölümde altı anabilim dalı bulunmaktadır:*Cebir ve Sayılar Teorisi*Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz*Geometri*Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik*Topoloji*Uygulamalı MatematikBölüm derslerine ek olarak, üniversitemizin Fen, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin çeşitli bölümlerinin matematik dersleri yürütülmektedir.Yüksek Lisans (Tezli ) ve Doktora (Tezli) programları bulunmaktadır.Bilgisayar Mühendisliği ve İstatistik bölümleri ile Yandal Programları, Aktüerya ve İstatistik bölümleri ile Çift Anadal Lisans Programları yürütülmektedir. Öğrenci değişim programı (Erasmus) ile Avrupa`daki anlaşmalı olunan üniversitelere öğrenci gönderilmekte ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilmektedir.Uygulamalı matematik ve bilgisayar programlama derslerinde kullanılan, tüm öğrencilerin kullanımına açık bir Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çalışmayı hedefledikleri alan doğrultusunda staj imkanı bulmaktadırlar.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul Koşulları
Matematik Bölümüne kabul edilebilmek için lise mezunu olmak ve ulusal üniversiteye giriş sınavlarında ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi yönetmelik ve yönergeleri için http://www.oid.hacettepe.edu.tr adr
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans
Mezuniyet Koşulları
Matematik Bölümü lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTSlik ders olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %33’ü seçmeli statüsündedir. Seçmeli derslerin %78’i Alan Seçmeli (MTK kodlu), % 22’si ise Alan Dışı derslerdir.

ZORUNLU DERSLER: Zorunlu dersler toplam 161 AKTS'dir.

ALAN SEÇMELİ DERSLER: Alan Seçmeli dersler, yani MTK Kodlu seçmeli dersler, toplam 62 AKTS'dir ve mezuniyet için seçilmesi zorunludur.

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER: Alan Dışı Seçmeli dersler toplam 17 AKTS'dir. Mezuniyet kredisine sayılabilecek Alan Dışı Seçmeli dersler üniversite bünyesinde Matematik alanı dışından açılmış derslerdir. Ancak bu derslerde zorunluluk yoktur, bunların yerine Alan Seçmeli derslerine de kayıt olunabilir.

Bölümümüz öğrencilerinin alabileceği bazı Alan Dışı Seçmeli dersler şöyledir:

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS T P K AKTS

BYL 120-01 DNA Çağı 3 0 3 5
EKO 116-10-11 Genel İktisat 3 0 3 4
FEL 110 Felsefeye Giriş (Güz+Bahar) 3 0 3 5
İST 218 Olasılık 4 0 4 5
ING 337 İngilizce V 3 0 3 3
ING 338 İngilizce VI 3 0 3 3
ING 437 İngilizce VII 3 0 3 3
ING 438 İngilizce VIII 3 0 3 3
AKT 450-01 Aktüerya Matematiğine Giriş 3 0 3 6
Mezun İstihdam Olanakları
Matematik programı mezunu matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma imkanlarına sahiptirler; akademik çalışma (öğretim elemanları); bilişim sistemleri (yazılım geliştirme, bilgisayar işletmeni vs.); bankacılık ve finans sektörü (aktüer, borsacı, broker, hesap uzmanı vs.), hizmet sektörü (kontrolör, satış, pazarlama, danışmanlık vs.) gibi alanlarda iş bulabilmektedir. Kamu sektöründe işletmenlik, matematikçi, uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=328