ECZACILIK FAKÜLTESİ (313) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 5
Azami Süresi (Yıl) 8
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı ECZACI
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu 1967 yılında kurulmuş ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu`nun 11 Şubat 1971 tarih ve 71-216 sayılı kararı ile ´Eczacılık Fakültesi`ne dönüştürülmüştür. Eğitim, başladığı dönemde yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıldır. 1981 yılında yabancı dil hazırlık sınıfı kaldırıldıktan sonra eczacılık eğitimi 2004-2005 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 4 yıl olarak devam etmiştir. 2005- 2006 Eğitim- öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi 5 yıllık programa geçilmiştir.2015 yılı itibariyle Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) tarafından 6 yıl süre ile akredite edilmiştir. Eğitim dili Türkçe`dir. Öğrenciler, beş yıllık program derslerinde başarılı olduktan sonra mezun olmak için en az 300 AKTS kredisi kazanmış olmalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile seçmeli dersler, Fakültemiz bünyesinde bulunan Analitik Kimya, Biyokimya, Eczacılık İşletmeciliği, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Klinik Eczacılık, Radyofarmasi Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Kozmetoloji Bilim Dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Ayrıca, eğitim programında yer alan ve 5. yılda alınması gereken Eczacılık Alan Yönelme dersleri (Eczane Yönetimi, Eczane Hizmetleri, Endüstriyel İlaç Üretimi, Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler) ve Stajlar, Dekanlık koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Fakültemiz zorunlu dersleri arasında bulunan Farmasötik Biyoteknoloji ve Radyofarmasi dersleri ülkemizde sadece sınırlı sayıda Eczacılık Fakültesinde verilmektedir. Staj eğitimleri, ilaç endüstrisi, klinik eczacılık uygulamalarını da içeren şekilde uygulama eczanesi, serbest ve hastane eczaneleri ile çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuarlar ve staj yönergesinde belirtilen kurumlarda verilmektedir. Fakültemiz mezunları "eczacı" unvanı alarak mezun olur. Mezunlarımızın diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da tescil edilmektedir.Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye Yerleşkesi`nde yer almaktadır. Fakültemizde 2 tanesi 200 kişilik ve 1 tanesi de 60 kişilik toplam 3 öğrenci anfisi, 4 öğrenci laboratuvarı, 14 araştırma laboratuvarı, 1 bölümlerarası araştırma ve hücre kültürü laboratuvarı, 140 kişilik 1 konferans salonu, 1 seminer salonu, 1 kütüphane ve bilgisayar olanakları, 1 herbaryum ile 1 eczane müzesi yer almaktadır. Ayrıca, Fakültemize bağlı olarak koordine edilen hemodiyaliz çözelti laboratuvarı ve İlaç Zehir ve Bilgi Birimi de bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Eczacılık Fakültesi`ne giriş için ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eğitim almış ve eşdeğerliği kabul edilmiş olmak ve üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda (MF-3) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Kayıt ve kabul şartl
Üst Kademeye Geçiş
Doktora
Mezuniyet Koşulları
Eczacılık Fakültesi`nden mezun olmak için öğrencilerin toplam 300 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25`ini alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları, mezuniyet projesi dersi ve stajları, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.(Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.oid.hacettepe.edu.tr)
Mezun İstihdam Olanakları
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi`nden mezun olan eczacılar, eczane açabilir veya hastane eczanesinde, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, ilaç ve kozmetik endüstrisinin farklı birimlerinde, ecza depolarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, analiz laboratuarlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, hücre ve kök hücre tedavi merkezlerinde, radyofarmasi laboratuarlarında, tıbbi cihazla ilgili onaylanmış kuruluşlar, sözleşmeli araştırma kurumları, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=313