DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (312) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 5
Azami Süresi (Yıl) 8
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı DİŞ HEKİMİ
ÖSYM Tipi SAY
Program İçeriği
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi, 1957 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak kurulmuş, daha sonra eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarına başlayarak 1958 yılında kamu hizmetine geçmiştir. 1961`de kurulan Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 1963 yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilmiştir. Bu Fakülteye bağlı olan Diş Hekimliği Yüksekokulu, Türkiye`de kurulan ikinci Diş Hekimliği Okulu olmuştur. İlk diş hekimliği mezunlarını 1968 yılında veren Diş Hekimliği Yüksekokulu, 1971 yılında Fakülte haline getirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2017 yılı dahil olmak üzere 3772 diş hekimi mezun olmuştur, doktora derecesi alanların sayısı 317, uzmanlık derecesi alanların sayısı ise 83'dür. Şu anda öğrenim gören öğrenci sayısı 763 tür. Fakültemize tam zamanlı öğrenci kabul edilmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin yıllardır ilk sırada tercih ettiği diş hekimliği fakültesi olan fakültemiz, 5 yıllık eğitimle diş hekimi yetiştirmektedir. Öğretim programında bulunan teorik ve pratik dersler, temel tıp ve diş hekimliği bilgileri ile birlikte etik, iletişim, istatistik ve araştırma konularını kapsamaktadır. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyduğu farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmasına veya geliştirmesine olanak sağlayacak çeşitliliktedir. Fakültemizde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri, 8 Ana Bilim Dalında bulunan 73 öğretim üyesi, 22 Uzman ve 95 Araştırma Görevlisi ile 2009 yılında taşındığımız modern binasında sürdürülmektedir. Yeni binamız iki ayrı bloktan oluşmaktadır. İlk blokta Anabilim Dalları yer alırken, ikinci blokta dershaneler, sterilizasyon ünitesi, dekanlık ve idari ofisler bulunmaktadır. Hasta ve personel asansörleri bulunan binamızda, -1. Katta; kartlı sistemle yapılan öğrenci ve personel girişi, 4 adet derslik (190 - 220 kişilik, sabit barkovizyon ve bilgisayarlı), öğrenci soyunma oda ve dolapları, sanat meydanı, duyuru panoları, öğrenci kafeteryası, bilgisayar odası ve merkezi sterilizasyon ünitesi, Giriş katta; Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Ergun Aydınlık Laboratuvarı, Protez Kliniği, Entegre Klinik ve Dental Store, A katında; teknik servis birimleri, AR-GE laboratuvarı, Endodonti ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarına ait klinik öncesi simülasyon laboratuvarları bulunmaktadır. İlk bloktaki diğer katlarda sırasıyla, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği, Ortodonti Anabilim Dalları ve klinikleri yer almaktadır. Kliniklerimizde yılda yaklaşık 80 bin hasta tedavi edilmektedir. Fakültemiz A.B. ülkeleri dişhekimliği fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE(Association for Dental Education in Europe) ile 2004 yılından bu yana üyeliğini sürdürmektedir ve bu kuruluş tarafından 2015 yılında bir dış değerlendirmeden başarıyla geçmiştir. Erasmus Programı kapsamında Avrupa Üniversiteleri ile işbirliği yaparak 2007 yılından itibaren karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için Türk Ortaöğretim Eğitimini veya yurtdışında muadil bir eğitimi tamamlamış ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Programa LYS'nin MF-3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu ta
Üst Kademeye Geçiş
Doktora
Mezuniyet Koşulları
Beş yıllık, 300 AKTS`lik zorunlu ve seçmeli teorik dersleri ve pratik uygulamaları içeren programın başarıyla tamamlanmış ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 olması gereklidir. Her yarıyılda toplam 30 AKTS`lik kredi alınmalıdır. Klinik öncesi pratik uygulamalarda, öğrenci her yıl belirli sayıda saptanan işleri verilen sürede veya telafi süresinde tamamlamak ve teslim etmek zorundadır. 4. ve 5. sınıflarda teorik derslere klinik eğitimi de eklenir. Klinik stajlarda öğrencilerin belirtilen dönemlerde belirli sayıda hasta bakmak ve tedavi uygulamaları yapmanın yanı sıra pratik ve sözlü sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Program mezunlarımız Sağlık Bakanlığında, bazı kamu ve özel sektöre ait kurumların sağlık ünitelerinde ve serbest olarak kendi muayenehanelerinde diş hekimi olarak çalışabilirler. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerinde girmeye hak kazandıkları anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzmanlaşabilir ve başarılarına göre akademik kariyer yapma hakkını elde edebilirler.
Ölçme ve Değerlendirmehttps://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=312