Tıp (İngilizce) - Programı Bilgileri   
Dili İngilizce
Süresi (Yıl) 6
Azami Süresi (Yıl) 9
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Program Başkanı
Prof.Dr. Bülent ALTUN
Tarihçe
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi - Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksekokulları ile Ev Ekonomisi Yüksekokulu bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Tıp Fakültesi'ne kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr
Üst Kademeye Geçiş
YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8
Mezuniyet Koşulları
Tıp fakültesinin 6 yıllık programında yer alan tüm derslerde başarılı olarak toplam 360 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.
Mezun İstihdam Olanakları
Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde yer alan aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere Bakanlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olanlar üniversitelerin hastanelerinde ya da Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Fakültesi ilk üç yılında öğrencilere çoktan seçmeli yazılı sınavlar, pratik laboratuvar sınavları ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlar uygulanmaktadır. Dönem I, II ve III'de her ders kurulunun sonunda büyük grup dersleri için ders kurulu sınavı yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'de, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'deki küçük grup uygulamalarının her ünitesi sonunda ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'de, her dönem sonunda küçük grup uygulamalarının tüm ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir. Dönem IV ve V stajlarında çoktan seçmeli yazılı sınavlar, yapılandırılmış klinik sınavlar ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır. Dönem IV ve V'de her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Dönem VI intörnlük-aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir.https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=2